wolont o2   harcerstwo o2   dolacz o2  dzialanie o2 

 

Harcerstwo

Aktywność

Radość dawania

Całym życiem

Gdy we wrześniu 2005 roku po raz pierwszy po wielu latach spotkaliśmy się w małej leśniczówce niedaleko Łęczna chodziło nam wyłącznie o to aby powspominać i odświeżyć w pamięci czasy, gdy w harcerskich mundurach przeżywaliśmy jedyną w swoim rodzaju i niezapomnianą przygodę – przygodę harcerską. Byliśmy dzieciakami w czasach gdy czekolada była na kartki a na półkach sklepowych dominował butelkowany ocet. Wokół szaro, buro i ponuro. Pamiętamy to wszyscy bardzo dokładnie. Mimo to z łezką w oku wspominamy chwile, gdy jako chłopcy i dziewczęta tak bardzo, bardzo oddanie pełniliśmy służbę w naszych harcerskich, wypłowiałych od słońca i deszczu mundurach. Na początku lat 80-tych powstała przecież nasza „Ósemka”- drużyna, której barwy nosimy do dzisiaj już jako dorośli, ustabilizowani życiowo ludzie. Wtedy, nie poddając się wszechobecnej szarzyźnie sprawialiśmy, że na naszych zbiórkach, rajdach, biwakach i obozach zawsze było kolorowo, radośnie i twórczo. I tak nam zostało do dziś. To spotkanie w Karolinowie było początkiem, można powiedzieć iskrą, która rozdmuchana przez wiatr, zamienia żagiew w żywy ogień. W przeciągu kilku lat spotykaliśmy się jeszcze kilka razy aby dojrzeć w końcu do działania. W maju 2009 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy Rajd Tropem Ósemki – imprezę harcerską dla drużyn piotrkowskiego Hufca ZHP. Wtedy tak naprawdę poczuliśmy wiatr w żaglach  i przypomnieliśmy sobie znów klimat, który przed laty trzymał nas w harcerstwie. To spowodowało, że późniejsze wydarzenia następowały już bardzo, bardzo szybko. W grudniu 2009 roku naszym staraniem zostały reaktywowane 8 Piotrkowska Drużyna Harcerska „TROP” i 8 Drużyna Harcerska „TROP” w Warszawie oraz 18 Drużyna Harcerska „KUŹNIA” w Szczercowie. W 2010 roku odbył się pierwszy obóz w stanicy na Walnym. Następnie kolejne edycje Rajdów Tropem Ósemki, założenie 84 Piotrkowskiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku, oraz kolejny obóz w stanicy w Pólku. Ostatnio udało nam się zorganizować działanie dwóch gromad zuchowych „Zwierzątkowo” i „Wesołe Zwierzaczki”. Nasze „Ósemkowe Środowisko” zaczęło się znów bardzo prężnie rozwijać. Aby sprostać tym coraz większym wyzwaniom i zapewnić jeszcze większe możliwości rozwoju naszym podopiecznym postanowiliśmy się zorganizować. Jednocześnie pragnąc rozszerzyć naszą działalność także na obszary nie związane bezpośrednio z harcerstwem, zaprosiliśmy do udziału w naszym projekcie ludzi, których aktywność, zapał i oddanie w działaniu na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych a także aktywność w życiu społecznym i kulturalnym wzbudziły nasz niekwestionowany szacunek i uznanie. Wspólnie powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „HARC”. HARC to Harcerstwo, HARC to Aktywność, HARC to także Radość dawania Całym życiem. Głównym celem naszego stowarzyszenia jest niesienie bezinteresownej pomocy tam gdzie jest ona niezbędna a więc nie tylko w środowisku harcerskim, lecz wszędzie, gdzie nasza aktywność może być pomocna innym ludziom, niezależnie od ich przekonań politycznych i religijnych. W szczególności zamierzamy aktywnie działać na rzecz osób niepełnosprawnych, nieprzystosowanych społecznie i niezaradnych życiowo oraz wspierać działania podejmowane przez jednostki i środowiska harcerskie na rzecz dzieci i młodzieży. Nasze Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę ze wszystkimi ludźmi, instytucjami i organizacjami, których cele są zbieżne z ideą naszego projektu a więc aktywnością w dawaniu. W dawaniu całym życiem i wspieraniu całym życiem ludzi, którzy wsparcia i pomocy potrzebują.Harcerstwo oprócz licznych pozytywnych cech nauczyło nas aktywności, zaradności i przezwyciężania niepowodzeń. Mamy nadzieję, że solidna harcerska szkoła z której bogactwa czerpaliśmy w latach 80-tych i 90-tych w połączeniu z doświadczeniem, kompetencją i zapałem naszych nowych przyjaciół, pozwoli nam wspólnie osiągnąć cele, które przed sobą postawiliśmy.