wolont o2   harcerstwo o2   dolacz o2  dzialanie o2 

 

Rozliczenie akcji Piotrkowianie Pomagają Pogożelcom

by Arkadiusz Wojtysiak

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wolborskiej 30 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 listopada 2003r w sprawie przeprowadzenia zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami / Dz. U. Nr 199, poz. 1947 ze zm. zgodnie z art. 9 cytowanej ustawy podaje do wiadomości  szczegółowe wyniki zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr SPO.5311.6.2014 z dnia 11.07.2014 r :

Podczas akcji Piotrkowianie Pomagają Pogorzelcom dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku przy Al. 3-go Maja w Piotrkowie Trybunalskim w terminie od 11 lipca 2014 r do 30 sierpnia 2014 r. zebrano:

- wpływ do puszek kwestarskich nr 1 i nr 2 w dniach 12-13.07.2014 ( Fly Fest 2014 ) – 1285,01 zł

- wpływ do puszek kwestarskich nr 1 w MOK i nr 2 w UM do 30 sierpnia 2014 – 426,91 zł

- wpływy z dobrowolnych wpłat na wydzielone subkonto bankowe – 8499,35 zł

Łączna kwota zebranych środków:

10 211,27 zł

Wszystkie środki są już przekazywane i zostaną przekazane w całości osobom poszkodowanym najpóźniej do końca września 2014 r.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
Zarząd Stowarzyszenia HARC