wolont o2   harcerstwo o2   dolacz o2  dzialanie o2 

 

Szkolenie wolontariackie I stopnia

by Marcin Jończyk

Ponad 100 osób uczestniczyło w pierwszym bezpłatnym szkoleniu wolontariackim zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC i Piotrkowskie Centrum Wolontariatu w auli filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Zajęcia poprowadzili: dr Andrzej Witusik - psycholog, dr Katarzyna Gal - wicedyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych,– oraz Pani Marta Sońta - koordynator PCW.

szkolenie wolontariackie 2 2013Podczas wykładu poruszano podstawowe zagadnienia dotyczące wolontariatu, niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym – a także przedstawiono w formie żywej dyskusji cele i kierunki działania Piotrkowskiego Centrum Wolontariatu, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników.
Zaangażowanie w działalność społeczną wykazało kilkudziesięciu uczestników spotkania, którzy zarejestrowali się w bazie Centrum zaraz po zakończonym szkoleniu. szkolenie wolontariackie 1 2013

Przez cały czas spływają do nas formularze rejestracyjne nowych, chętnych do działania wolontariuszy – co utwierdza nas w przekonaniu dobrze spełnionego zadania.

Dziękujemy wszystkim obecnym za okazaną życzliwość i zainteresowanie współpracą z Piotrkowskim Centrum Wolontariatu.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

szkolenie wolontariackie 3 2013