wolont o2   harcerstwo o2   dolacz o2  dzialanie o2 

 

Gra miejska - Kulturower - 19.05.2012

by CIT

Na starcie gry stawiło się 32 uczestników. Pierwszy na metę dotarł Damian Zuzański, następnie Wojciech Drząszcz, Piotr Zelcer i Kacper Brzeski (zeszłoroczny zwycięzca „Nocnego Kulturoweru”). Wszyscy, którzy dotarli na metę, a wcześniej odpowiedzieli na wszystkie pytania i uzyskali numer telefonu urzędowej infolinii i odpowiedzieli na zadane tam pytanie wzięli udział w losowaniu dodatkowych nagród. Nagrodę specjalną od Prezydenta Miasta za najlepiej wykonane zwierzę otrzymał Dominik Mironiuk.

kulturower 2012

Organizatorem i fundatorem nagród było Centrum Informacji Turystycznej, Piotrkowska Grupa Rowerowa oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „HARC”.  Gra została zorganizowana w ramach VII Piotrkowskich Dni Kultury.